Coachning

Har du börjat fundera på att det finns mer i livet än vad du trodde? Funderar du över energier, andlighet eller ditt nästa steg i din andliga utveckling? Kämpar du med stress och vill få en bättre balans och verktyg för att hantera vardagen?

Du är inte ensam, allt fler människor börjar vakna andlig och fundera över livet och vem man egentligen är?  Det här påverkar din vardag med känslor av vilsenhet, ensamhet och stress.

Behöver du någon att prata med om livet, själen, vardagen, andlighet eller stress och känsla av otillräcklighet?

Välkommen att boka in coachande samtal med utgångspunkt i ett själsligt, andligt och självförstärkande perspektiv där vi utifrån ett holistiskt samtal hittar vägar framåt för dig och din utveckling.

Pris: 750:- per session.

Varje session är 60 min och kan antingen ske på plats hos mig i Surahammar eller via telefon.

Sessionerna är godkända som friskvård.