Vad är Soul Realignment®?

Soul Realignment® handlar om att få veta vem man egentligen är och hur man kan uttrycka det för att skapa överflöd. I Soul Realignment® använder man akashakrönikan för att hämta information.

Akashakrönikan är som ett bibliotek där all information om våra själar finns. Där finns energiinformationen från våra tidigare liv och vårt andliga ursprung lagrad. Där finns ofta svar på varför saker går som det går i ditt liv, varför du känner att du sitter fast och inte kan skapa det du vill skapa eller varför du har problem med din hälsa.

Här finns ALL information om dig, från ditt första liv till ditt nuvarande. Genom att förstå sig själv på själsnivå kan vi göra val som är i linje med vilka vi är och på så sätt underlätta för oss själva att göra val som skapar överflöd.

Var börjar man?

När man gör läsningar i akashakrönikan är steg 1 att ta reda på vem man är på själsnivå. Utan denna information så blir det svårt att relatera till och förstå informationen i de andra läsningarna. Detta kan man göra i två olika läsningar.

Det vanligaste är att börja med en Soul Realignment® grundläsning (vilket jag rekommenderar) där du får reda på vem du är på själsnivå, dina gåvor samt vad som blockerar dig från att nå dit du vill. Du får även en fullständig energirensning av blockeringar i energiflödet som ger dig en boost att börja göra val som är i linje med den du är.

Känner du att du vill börja i mindre skala för att testa om detta är något för dig kan du göra en Själsprofilläsning för att få veta vem du är på själsnivå, man tittar då inte på blockeringar och får då inte heller någon energirensning.

Väj den läsning som du är intresserad av i menyn för att få veta mer.