Vad är Reiki?

Ordet reiki är japanska och kan översättas till “andligt styrd livsenergi”. En utövare av reiki ger inte av sin egen energi utan fungerar som en kanal för den universella livsenergin.

Reiki är en mjuk och effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet.

När reiki jobbar med kroppens energiblockeringar kan mottagaren känna en varm eller kall känsla när en blockering frigörs. En utövare av reiki styr inte vart energin ska utan energin kommer att ta sig i det stället i kroppen där den behövs. Reiki har i flera studier visat ge förbättrade resultat när det använts som komplement till sjukvård. Reiki kan förkorta läkningstider och reducera smärta.

Reiki kan aldrig skada, då det endast är livsenergi som kanaliseras till mottagaren.

Använder alla healers reiki?

Det finn många sorters healingenergi och alla healers använder ki, livsenergi, men det är bara utövare som blivit initierade av en reikimaster som kan använda den speciella typen av healingenergi som ges i reiki.

Reiki klassas som friskvård hos skatteverket.